1-Genel Destek Şemamız

   

 

 Genel Destek Şeması:

 

1)Maddi Destek(1)

 

Yeryüzü Çocukları Derneği, yapılan saha çalışmaları veya gelen başvurular sonucu çalıştığı  tespit edilen çocuklar için öncelikle durumu daha iyi anlamak, sonrasında ailenin isteklerini ve genel ihtiyacı belirlemek için sosyal hizmet ziyareti gerçekleştiriyor.

Tespit edilen çocukların okula kayıt sürecinde,

  1. Şartlı Nakit Desteği(2) ile çocuğu zorunlu işçi olmaktan kurtarıyor. 
  2. Okul kayıt sürecinde gönüllü desteği sağlayarak çocuğun ve ailenin eğitim sürecine dahil olmasının önündeki dil engelini kaldırıyor.
  3. Kırtasiye ve Forma Desteği(3) ileğitim hayatı için gerekli tüm ihtiyaçları karşılıyor. (Servis ile ulaşım, okul kıyafeti, okul çantası, kitap, kırtasiye vb.)

 

2)  Eğitim Desteği (4)

Çocuğun bulunduğu yaş ve sahip olduğu eğitim seviyesi arasındaki uyumsuzluk ve yıl kaybı nedeniyle oluşan akademik sıkıntıları aşmak amacıyla Telafi Eğitim Desteği sağlıyor.

Materyal Tasarlama ekibi ile akademik zorluklar karşısında, çocuklara yardımcı öğrenme kaynakları oluşturuyor.
          Eğitsel Atölye Çalışmaları ile çocukların okuma-yazma, işlem ve algılama becerilerini geliştiriyor.

 

         

    3) Psiko-Sosyal Destek (5) 

 Mülteci çocukların travmalar nedeni ile yaşadıkları psikolojik sorunları tanılamaya, gerekli psikolojik desteği vermeye, ana dillerinden farklı bir dilde eğitim alan çocukların eğitim hayatlarında karşılaştıkları sorunlarla baş etmelerine yardımcı olmaya, psikolojik ve sosyal gelişimlerini takip ederek desteklemeye yönelik çalışmalar yapıyor. 

Atölye çalışmalar ı ile çocukların akademik ve psikolojik gelişimlerine destek veriyor. 

Sosyal uyumu geliştirme amacıyla, mülteci çocukların ve gönüllülerin katıldığı çeşitli geziler-şenlikler düzenliyor.                            

 

  

  • Karagümrük Mahallesi Ahmet Galip Paşa Sokak No: 2 Daire : 1 Fatih / İstanbul
  • (212) 909-2045
  • info@yeced.org
2019 Tüm haklar saklıdır. LLC AJANS